Welkom
bij de groep Bouygues!

Boodschap van
Martin Bouygues
en Olivier Roussat aan alle medewerkers van Equans

Beste medewerkers van Equans,

Portrait de Martin Bouygues et Olivier Roussat

We hebben de overname van Equans – tot onze grote tevredenheid – tot een goed einde kunnen brengen. Bouygues wordt dus 100%-aandeelhouder van Equans. Dat is uitstekend nieuws voor Equans en voor Bouygues, maar ook voor al onze stakeholders.

We heten jullie allemaal van harte welkom bij de groep Bouygues. We zijn blij en trots dat wij nieuwe teams, bekend om hun professionalisme en hun inzet, in onze rangen mogen verwelkomen.

Dit is een bijzonder strategische overname en een nieuwe, ongezien belangrijke stap in de geschiedenis van de Groep. Zo wordt Bouygues op de markt van de multitechnische diensten een wereldleider met een industriële langetermijnstrategie. Vanaf januari 2023 zal de activiteitstak Energies & Services van Bouygues worden ondergebracht in Equans. Zo wordt Equans meteen de belangrijkste divisie van de Groep, met een omzet van 17 miljard euro en circa 97 000 medewerkers, de helft van het totale personeelsbestand.
Voor Bouygues is dat een aanzienlijke ontwikkeling, en dat in een veelbelovende sector op het snijpunt van de energietransitie, de digitale transitie en de industriële transitie. Dankzij Equans wordt Bouygues tegelijkertijd nog internationaler. Bijna de helft van het personeel bevindt zich voortaan immers buiten Frankrijk. Het nieuwe geheel is geografisch en technisch sterk complementair, en beschikt straks over een bredere innovatiecapaciteit en meer middelen. De sterke punten van één onderdeel komen het andere ten goede.

Jérôme Stubler, de huidige CEO van Equans, wordt vanaf vandaag voorzitter, onder Olivier Roussat, en lid van het directiecomité van Bouygues. Vanaf januari 2023 wordt hij verantwoordelijk voor het nieuwe geheel, bijgestaan door Pierre Vanstoflegatte als Deputy CEO. In deze overgangsperiode tussen vandaag en begin 2023 blijft Pierre Vanstoflegatte CEO van de afdeling Energies & Services, onder Pascal Minault, voorzitter en CEO van Bouygues Construction. Jérôme en Pierre zullen de contacten tussen de teams van Equans en Bouygues Energies & Services in goede banen leiden, om een beter inzicht te verkrijgen in de specifieke eigenschappen en troeven van elke structuur, om de organisatie van het nieuwe geheel te bepalen en om snel synergieën te verwezenlijken, met name voor het aankoopbeleid. Tijdens deze periode zullen we ons zoals gewoonlijk in onze keuzes laten leiden door gezond verstand en pragmatisme, met inachtneming van de sociale verbintenissen die de groep Bouygues is aangegaan. Het blijft uiteraard onze prioriteit om onze klanten steeds beter van dienst te zijn dankzij onze professionele houding en positieve aanpak.

Jullie maken voortaan deel uit van een Groep die bekend staat om haar goede arbeidsverhoudingen en een bedrijfscultuur die het resultaat is van 70 jaar geschiedenis. Wij zijn van oordeel dat een onderneming in eerste instantie een zaak van mensen is. En daarom baseren we ons op enkele solide waarden: respect – in onze ogen de belangrijkste deugd -, vertrouwen, creativiteit en overdracht.

We zeggen het nogmaals: we kijken er trots en met vertrouwen naar uit om jullie welkom te heten.

We zijn vastberaden om samen met jullie allemaal van deze nieuwe bladzijde in onze geschiedenis een ongeëvenaard succes te maken. Daar mogen jullie zeker van zijn.

Welkomstboodschap van Martin Bouygues aan de medewerkers van Equans

2021 in het kort

Magazine Le Minorange

Ons HR-handvest

De mannen en vrouwen van Bouygues vormen de belangrijkste rijkdom van de groep. Ons succes en onze vooruitgang hebben we te danken aan hun mentaliteit en hun vaardigheden. In een onderneming zijn goede menselijke relaties van fundamenteel belang. Daar moeten we allemaal aan werken.
In het HR-handvest van Bouygues willen we drie principes op de voorgrond brengen, uitleggen en promoten: respect, vertrouwen en rechtvaardigheid.
Als iedereen rekening houdt met dit handvest, worden principes als respect, vertrouwen en rechtvaardigheid dagelijks in stand gehouden, want zij vormen de beste garantie dat iedereen zich kan ontplooien en dat iedereen kan slagen.

Onze ethische code

Enkel door het vertrouwen dat ze inboezemt bij haar medewerkers, aandeelhouders, partners uit de overheids- of de privésector, en meer in het algemeen, alle stakeholders, kan de groep Bouygues slagen en haar toekomst verzekeren. Dat vertrouwen danken we met name aan de eerbiediging van de ethische gedragsregels die gelden voor alle divisies van de Groep.
De ethische code weerspiegelt waarden die de Groep hoog in het vaandel draagt, zoals respect, integriteit en verantwoordelijkheid. De naleving van deze code is een zaak van iedereen. Alleen dan kan de groep Bouygues zich blijven ontwikkelen.

MEER INFORMATIE OVER

DE GROEP BOUYGUES

PRESENTATIE VAN DE GROEP

Bouygues is een gediversifieerde dienstengroep, actief in veelbelovende markten. De Groep is aanwezig in meer dan 80 landen en kan dankzij de knowhow van haar medewerkers en de diversiteit van haar activiteiten innovatieve oplossingen aanreiken die een antwoord bieden op essentiële behoeften.